© כל הזכויות שמורות לבן שלינג

תחנה חסרת בית

הבריף: העלאת המודעות לתרומות בגדים עבור חסרי הבית.

המסר: לבגד משומש יש יותר מתחנה אחת

הקריאטיב:  מהלך גרילה בו הופכים תחנות אוטובוס למוקדי תרומה לבגדים משומשים.

1/1